Płatność i warunki rezerwacji

 • Rezerwacja jest potwierdzana po wpłacie zadatku (w procesie rezerwacji zwanego depozytem) w wysokości 50% kwoty całego pobytu:

   - w momencie dokonywania rezerwacji w przypadku płatności dokonywanej przez system Paypal na             naszej stronie

   - w terminie 2 dni od dnia dokonania rezerwacji wstępnej (przy pobytach krótkszych niż trzy dni jest to          wartość pierwszej doby) w przypadku płatności dokonywanej bezpośrednio na nasze konto bankowe,   

      przy czym liczy się data zaksięgowania kwoty zadatku na naszym koncie

 • Numer naszego konta bankowego: Słona Woda Jan Wesołowski, 42 1940 1076 3201 7001 0000 0000. Dla przelewów w Euro: 28 1940 1076 3201 8125 0000 0000.

 • Wpłata zadatku jest traktowana jako potwierdzenie rezerwacji. Zadatek jest bezzwrotny.

 

 • Pozostała należność jest płatna z góry za cały okres pobytu z chwilą zameldowania w domu gościnnym Słona Woda.

 • W sezonie wysokim, od połowy czerwca do połowy września przyjmujemy rezerwacje w systemie tygodniowym, tzn. preferujemy pobyty zaczynające się w piątki, soboty lub niedziele i kończące się w piątki, soboty lub niedziele. Poza sezonem wysokim dni przyjazdów/wyjazdów są dowolne.

 • Na miejscu podczas zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna wysokości 500 pln oraz opłata klimatyczna wysokości 4,40 pln od osoby za noc.

Zasady anulowania rezerwacji

•  W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie dwóch dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji jest

    ona anulowana.

 
Regulamin domu gościnnego Słona Woda

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich gości w domu gościnnym Słona Woda. Gość dokonując rezerwacji poprzez uiszczenie opłaty rezerwacyjnej jednoznacznie potwierdza akceptację regulaminu domu gościnnego Słona Woda.

1. Rezerwacja pobytu w domu gościnnym możliwa jest po potwierdzeniu wpłaty zadatku.

2. Dobę hotelową rozpoczynamy od godziny 14:00 do 18:00 w dniu przyjazdu a kończymy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

3. Przedłużenie pobytu oraz wcześniejsze/późniejsze zameldowanie wymaga zgody właściciela i możliwe jest wyłącznie w przypadku wolnych pokoi/apartamentów.

4. Goście zobowiązani są do przestrzegania  porządku na terenie obiektu. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

5. Formalności związane z meldunkiem, opłatą uzdrowiskową (4,40zł/osobo-doba), opłatą za pobyt i kaucją (500zł) dokonuje się w dniu przyjazdu.

6. Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i dokonanie wpłat jw. w p. 5.

7. Po potwierdzeniu wpłaty zadatku resztę opłaty pobieramy w gotówce lub kartą , natomiast kaucję oraz opłatę uzdrowiskową tylko w gotówce.

8. Skrócenie przez gości pobytu w domu gościnnym Słona Woda nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej już opłaty.

9. Gość nie może udostępnić pokoju/apartamentu osobom nie zameldowanym.

10. Dom gościnny udostępnia gościom parking na terenie obiektu w miarę wolnych miejsc. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony oraz przeznaczony tylko dla samochodów osobowych. Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.

11. Wszelkie ewentualne usterki w obiekcie oraz inne problemy dotyczące jego funkcjonowania, wynikłe w trakcie użytkowania, goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco właścicielowi. W przypadku poważniejszej awarii pracownik Słonej Wody będzie wchodził do pokoju celem usunięcia problemu.

12. Dom gościnny nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność mediów dostarczanych z zewnątrz obiektu, a także ich skutków i nie mogą one mieć wpływu na koszt pobytu.

13. Wszelkie usterki prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszeń traktowany jest jako brak usterek.

14. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez nich na terenie obiektu .  Zobowiązani są do zapłaty odszkodowania z tytułu tych szkód podczas zdawania kluczy od pokoju/apartamentu. Koszt odszkodowania rozliczany jest w pierwszej kolejności z kaucji – wedle wyliczeń wskazanych przez właściciela, zgodnie z aktualnymi cenami nabycia bądź naprawy tych rzeczy. Jeżeli wartość wyrządzonych szkód przewyższa wartość kaucji, gość zobowiązany jest do pokrycia różnicy gotówką.

15. Dom gościnny może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin domu gościnnego Słona Woda, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa pracowników domu gościnnego lub innych osobach przebywających na terenie w/w obiektu. 14. Do stałego pobytu na terenie Obiektu upoważnieni są jedynie goście, przy czym pobyt dzieci i młodzieży do lat 18, dozwolony jest wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. Osoby przebywające na terenie Obiektu na zaproszenie gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22.00. 15. Osoby nie zameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju domu gościnnego. Złamanie tego zapisu skutkowało będzie dokwaterowaniem i obciążeniem Gości kwotą 120 zł za każdą niezameldowaną osobę.

16. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za dalszy pobyt-bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

17. Koce/narzuty/pledy oraz pościel i ręczniki przygotowane w pokojach/apartamentach, służą   wyłącznie do użytku wewnątrz Domu Gościnnego. Nie są to rzeczy przeznaczone do użytku na zewnątrz. 17. Gość opuszczając każdorazowo pokój, powinien sprawdzić czy drzwi i okna są zamknięte.

18. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany dwóch wkładek zamka w wysokości 200 PLN.

19. Dom Gościnny nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przedmiotów będących własnością gości (w tym: pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych).

20. Goście zobowiązują sie wykorzystywać pokój lub apartament jedynie do celów mieszkalnych, korzystać z powierzonego im mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, dbać o czystość i porządek oraz pozostawić je w należytym stanie z chwilą wyjazdu. Zabrania się organizowania imprez.

21. Wewnątrz Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i innych używek z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego (taras przed budynkiem). Ponadto zabronione jest użytkowanie żelazek, kuchenek, grzałek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu Obiektu, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe. Stwierdzenie złamania ww zakazu na terenie Domu skutkuje utratą kaucji.

22. W Domu gościnnym Słona Woda nie akceptujemy zwierząt.

23. W przypadku ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług w Obiekcie, należy  zgłaszać je osobiście do właściciela Obiektu lub telefonicznie - 513186635.

24. Zaproszone osoby przez przebywających gości na terenie Obiektu akceptują powyższy Regulamin bez zastrzeżeń i zobowiązują się do jego przestrzegania.

25. Dom Gościnny Słona Woda zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie.

 

 

MIŁEGO POBYTU :))

Polityka prywatności

 

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.slonawoda.com.pl

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Słona Woda Jan Wesołowski ul. Komandorska 10, 72-601 Świnoujście

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: slona.woda.apartamenty@gmail.com

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 5. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Prowadzenie newslettera

  • Obsługa zapytań przez formularz

  • Realizacja zamówionych usług

  • Prezentacja oferty lub informacji

 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na platformie: Wix.com

 2. Pod adresem https://pl.wix.com/about/privacy  możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

 3. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera.

 4. Firma hostingowa może gromadzić, przechowywać i przetwarzać określone dane osobowe i nieosobowe wyłącznie w imieniu Operatora oraz na jego polecenie.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia

  • operatorzy płatności Paypal

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3. wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 3. Urządzenia mobilne: